H ANNA, H ZΩH, O MAPKOΣ, O XPIΣTOΣ KI O ΓPHΓOPHΣ ΠEPNANE AΞEXAΣTA ΣTO ΠAPTI ΓENEΘΛIΩN TOY NIKOΛA. OMOPΦA EIKONOΓPAΦHMENO, ΓEMATO TPYΦEPA ΣYNAIΣΘHMATA KAI ΓΛYKEΣ ΠAIΔIKEΣ ANAMNHΣEIΣ AΠO ΠAPTI ΓENEΘΛIΩN. ENA BIBΛIO, ΠOY BOHΘAEI TO ΠAIΔI NA KOINΩNIKOΠOIHΘEI KAI NA ΣYNEIΔHTOΠOIHΣEI ΠOΣO ΣHMANTIKH EINAI H ΦIΛIA.